Close

Zvláštní posouzení technického stavu jeřábů

Zvláštní posouzení technického stavu jeřábů se provádí dle ČSN ISO 12482:2019 – Jeřáby – Sledování návrhové pracovní doby jeřábu


Jeřáby jsou určeny pro omezenou dobu provozu (vytížení).

Jakmile jeřáb dosáhl svého pracovního období (DWP), lze jej použít pouze po provedení Zvláštního posouzení.

První zvláštní posouzení musí být provedeno nejpozději před dosažením projektované životnosti jeřábu (DWP).

Pokud chce majitel uvést do provozu použitý jeřáb (z druhé ruky) o kterém nemá informace, musí být nejprve provedeno Zvláštní posouzení.

Při provádění zvláštního posouzení se posuzuje:

– nosná kontrukce jeřábu

– mechanická část jeřábu

– elektrická část jeřábu