Close

Praktický zácvik

Provádím praktický zácvik pro všechny výše uvedené kurzy

  • V současné době je prokazatelný doklad o provedení zácviku na konkrétních zařízeních a konkrétním pracovišti jednou z nejdůležitějších k vydání oprávnění a případné jednání s dozorčími orgány.
  • O tomto zácviku musí být vystaveno potvrzení.