Close

Obsluha regálových zakládačů

  • Školení probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečnou obsluhou regálových zakladačů, jež jsou předpokladem k získání oprávnění obsluhy regálového zakladače (průkazu).

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

  • být starší 18 let
  • mít platnou zdravotní prohlídku pro profesi obsluha regálového zakladače
  • absolvovat základní teoretické školení s přezkoušením
  • nový uchazeč musí projít praktickým zácvikem pod vedením zkušené obsluhy regálového zakladače
  • absolvovat přezkoušení z praktických dovedností a znalostí dle ČSN 267407 ČSN ISO a návodu výrobce
  • V teoretické části tohoto kurzu se uchazeč seznámí s bezpečnostními požadavky na ovládání a provoz regálových zakladačů. Při školení obsluh regálových zakladačů se zaměřuji na konkrétní typ zakladače používaný ve Vaší organizaci s maximálním využitím návodů k obsluze k těmto regálových zakladačů. Kladu důraz na znalosti hlavních bezpečnostních zařízení, možnosti nouzového opuštění zakladače.
  • O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.

Periodická školení:

  • Školení se zaměřují na praktické poznatky při obsluze regálových zakladačů a bezpečnosti práce na zakladačích.
  • Nabízím sledování periodiky prováděných školení dle vašich potřeb,včetně evidence obsluh regálových zakladačů.