Close

Další služby

Navíc nabízím tyto služby:

  • konzultace a navrhování řešení pro manipulaci s materiálem
  • poskytování informací při řešení technických a provozních problémů
  • zpracování provozních řádů a místních předpisů
  • zpracování náhradních opatření – prozatímních provozních řádů
  • schvalování dokladů, dokumentace, místních a provozních přepisů
  • činnost odborného zástupce ve smyslu živnostenského zákona pro zdvihací zařízení, pokud není samostatnou pracovní smlouvou
  • legislativní zastupování organizace nebo zákazníka před dozorčími orgány