Close

Kvalifikace

Osvědčení RTZZ

Evid.č. 3634/7/20/R,Z-ZZ-a,b,c,f

Vydal TIČR k provádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení.

Oprávnění k revizím a revizním zkouškám

Evid.č.1528/7/17/ZZ-R,Z-a,b,c,f

Oprávnění vydal TIČR k provádění revizí a revizních zkoušek na zdvihacích zařízeních.