Close

Revize regálových zakladačů

Revize, revizní zkoušky, individuální vyzkoušení, ověřovací zkoušky a zkoušky po opravách dle ČSN 267403 Regálové zakladače. Metody zkoušení

 • Před započetím revize je nutné zajistit:Příslušné doklady a dokumentace, řádné podmínky pro vykonání zkoušek.
 • Při zkoušení regálového zakladače  se provádějí tyto činnosti:
 1. Prohlídka
  • provádění zápisů v Deníku ZZ
  • úroveň prováděné údržby a stav mazání zařízení
  • přístup na stanoviště obsluhy
  • zjevná porušení nosné ocelové konstrukce
  • stav nosných orgánů atd.
  • dodržení bezpečných vzdáleností
  • kontrola regálů, uličky atd.
  • provedení, čitelnost a funkce všech informačních a výstražných označení a zařízení
 2. Funkční zkouška
  • správnost funkce a označení jednotlivých ovládacích zařízení jeřábu
  • funkci zastavení STOP
  • jednotlivé pohybové mechanismy, účinnost brzdících systémů, plynulost pohybů a jejich regulace
  • správné seřízení a funkčnost všech použitých omezovacích a indikačních zařízení
  • ověření funkčnosti vysouvání stolu a současného blokování pojezdu
 3. Dynamická zkouška se provádí pouze při revizní a ověřovací zkoušce
  • Zkušebním břemene o hmotnosti 1,1 nosnosti (u regálových zakladačů s nosností nad 5 t zkušební břemene o hmotnosti 1,05 nosnosti) se vykonají všechny dovolené pohyby nejnižšími až nejvyššími rychlostmi včetně zkoušky funkce brzd a bezpečnostních zařízení.

V průběhu zkoušení je nutno dbát návodu výrobce.