Close

Odborná kontrola a evidence vázacích a manipulačních prostředků

Dle aktuálních norem provádím periodické prohlídky a evidenci vázacích a manipulačních prostředků:

  • To jsou vázací popruhy ze syntetických vláken, ocelové vázací řetězy, ocelová lana, břemenové magnety, vázací body, svěrky na plechy a spousta dalších, volně zavěšených prostředků pro uchopení břemen. O těchto prohlídkách musí být vypracovány a uchovány záznamy, včetně evidence těchto prostředků.
  • Také to mohou být manipulační prostředky používané na VZV (koše, ramena a speciální prostředky ).
  • U všech jednotlivých prostředků je nutno se zaměřit vizuálně na stav, shodu s aktuálními normami a návodu k používání výrobců, dokumentaci.