Close

Školení

Školení probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečnou obsluhou zdvihacích zařízení, jež jsou předpokladem k získání oprávnění obsluhy zdvihacího zařízení (průkazu).

Provádím základní a periodické školení obsluh:

 • jeřábníků
 • vazačů břemen
 • obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin
 • obsluh regálových zakladačů
 • odborných (provozních) techniků zdvihacích zařízení
 • pověřených osob pro provoz a údržbu zdvihacích zařízení
 • uživatelů ZZ (kompetentní organizace nebo osoba)
 • praktický zácvik pro všechny výše uvedené kurzy
 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou

 

 • Školení je vedeno formou výkladu s podporou PC a prezentace s dataprojektorem.
 • Školení je vždy ukončeno písemným testem.
 • Vám bude předána k založení podrobná osnova a podepsané prezenční listiny.
 • Nabízím sledování periodiky prováděných školení.

Rozsah, periodicitu a obsah školení stanovuje organizace.