Close

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Školení probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečnou obsluhou zdvihacích zařízení, jež jsou předpokladem k získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

  • být starší 18 let
  • mít platnou zdravotní prohlídku pro práci ve výšce
  • absolvovat základní teoretické školení s přezkoušením
  • Součástí školení práce ve výškách je především seznámení s riziky, které práce ve výškách přináší. Jedná se zejména o zajištění proti pádu technickou konstrukcí, požadavky na bezpečnost a zdravotní způsobilost, ochrana proti pádu, zajištění ohroženého prostoru pod místem práce, zajištění proti pádu předmětů a materiálů, práce na střeše nebo dočasné stavební konstrukci a jiné.
  • O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.