Close

Revize

  • Revize a revizní zkoušky jeřábů, zdvihacích zařízení dle ČSN 27 0142:2014
  • Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1
  • Zvláštní posouzení technického stavu jeřábů dle ČSN ISO 12 482-1
  • Revize a revizní zkoušky pohyblivých zdvihacích pracovních plošin dle ČSN EN 280 + A1
  • Revize a revizní zkoušky regálových zakládačů dle ČSN 267403