Close

Revize jeřábů a zdvihacích zařízení

Revize, revizní zkouška a ověřovací zkouška zdvihacích zařízení dle ČSN 27 0142:2014; Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

Mostové jeřáby, Sloupové jeřáby, Portálové jeřáby, Otočné jeřáby

 • Před započetím revize je nutné zajistit:Příslušné doklady a dokumentace, řádné podmínky pro vykonání zkoušek.
 • Při zkoušení jeřábů se provádějí tyto činnosti:
 1. Prohlídka
  • provádění zápisů v Deníku jeřábu
  • úroveň prováděné údržby a stav mazání zařízení
  • přístupy na jeřáb a stanoviště obsluhy
  • zjevná porušení nosné ocelové konstrukce
  • stav nosných orgánů, háků, kladnic, kotvení, atd.
  • u jeřábů ovládaných z kabiny její provedení, vytápění, ventilaci a osvětlení
  • dostupnost hasicího přístroje
  • provedení, čitelnost a funkce všech informačních a výstražných označení a zařízení
 2. Funkční zkouška
  • správnost funkce a označení jednotlivých ovládacích zařízení jeřábu
  • funkci zastavení STOP
  • jednotlivé pohybové mechanismy, účinnost brzdících systémů, plynulost pohybů a jejich regulace
  • správné seřízení a funkčnost všech použitých omezovacích a indikačních zařízení
  • v případě vybavení jeřábu dálkovým ovládáním (rádiové, infra, atd.) všechny ovladačem řízené funkce
 3. Dynamická zkouška se provádí pouze při revizní a ověřovací zkoušce
  • Zkušebním břemene o hmotnosti 1,1 nosnosti jeřábu se vykonají všechny dovolené pohyby nejnižšími až nejvyššími rychlostmi včetně zkoušky funkce brzd a bezpečnostních zařízení.
  • U jeřábů, jejichž mechanismy jsou vybaveny dvěma brzdami, je třeba prověřit činnost každé z nich samostatně.
  • U jeřábů, které jsou vybaveny omezovačem nosnosti, se v rámci dynamické zkoušky provede ověření správnosti jeho funkce. Ověření se provádí statickým působením břemene o hmotnosti max. 115% jmenovité nosnosti jeřábu pokud výrobce nepředepíše jinak.

Zkoušky jeřábů se zaměřují na prověření jejich funkčnosti, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.V průběhu zkoušení je nutno dbát návodu výrobce.