Close

Zpracování systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení

Nabízím zpracování systému bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1

Pro zajištění bezpečného provozu je nutno zpracovat systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací.

Základním požadavkem je v rámci systému bezpečnosti práce vyřešit všechna nebezpečí, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout.

  • Systém bezpečné práce je základní dokument v organizaci, který řídí manipulaci s břemeny a jeřáby. V tomto dokumentu musí být uvedeny všechny zodpovědnosti a povinnosti zúčastněných osob (viz. školení osob v rámci SBP).
  • Nejdůležitější částí jsou popsané jednotlivé manipulace při práci s jeřábem nebo vázání břemen .